P.W.M
P.W.M
VOGLER
VOGLER

Dobierając najbardziej wydajny i ekonomiczny do naszych potrzeb system grzewczy, i sposób jego zasilania, zwracamy także uwagę na wymogi dotyczące jego wentylacji. Dzięki niej mamy odpowiednią ilość powietrza do spalania przez kocioł, właściwą cyrkulację powietrza w budynku oraz pozbywamy się niebezpiecznych spalin i substancji lotnych. W każdej kotłowni niezbędny jest jakiś rodzaj wentylacji. Kiedy stosować kratki wentylacyjne i jaka kratka wentylacyjna do kotłowni będzie właściwa? Przypominamy najważniejsze aspekty doboru.

Wentylacja kotłowni – gdzie znajdę przepisy?

Wytyczne do projektowania wentylacji kotłowni zapisane są w polskich przepisach. Znajdują się tam założenia odnośnie do wymogów dla instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej. Chodzi tu głównie o rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst ujednolicony Dz.U. 09.06.2022) oraz o Polskie Normy (m.in. PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwo stałe czy PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe).

Kotłownie i kotły pod kątem rodzaju spalanego paliwa

W przepisach tych znajdziemy informacje mówiące o tym, jakie systemy grzewcze wymagają jakich kanałów nawiewu powietrza i wywiewu spalin i jakiego rodzaju kratek wentylacyjnych do kotłowni. Przypomnijmy więc dostępne i dozwolone obecnie na rynku systemy kotłów do kotłowni.

  • Ze względu na rodzaj stosowanego paliwa: kotły na paliwo stałe tylko 5 klasy i norm emisyjności wg. Ekoprojektu, najlepiej współpracujące ze źródłami OZE (węgiel – ekogroszek, pellet, drewno, biopaliwa), kotły gazowe (na gaz ziemny, i gaz płynny LPG), kotły olejowe, kotły elektryczne.

  • Ze względu na system pracy urządzenia: jednofunkcyjne, dwufunkcyjne, kondensacyjne, z otwartą komorą spalania lub z zamkniętą, niskotemperaturowe, komorowe, zasypowe, zgazowujące.

  • Urządzenia wentylacyjno-grzewcze, które także możemy tu zaklasyfikować, gdyż są swoistymi systemami grzewczymi, choć nie zawsze montujemy je w kotłowni to pompy ciepła (powietrzne, gruntowe, wodne), kominki i rekuperatory.

Jaka kratka wentylacyjna do kotłowni?

Kratki wentylacyjne powinno się montować w kotłowniach z kotłami zarówno na paliwa stałe, jak i paliwa gazowe. Także w przypadku urządzeń kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania. Wprawdzie nie budujemy tam systemu nawiewu powietrza do spalania, jak w dawniejszych kotłach atmosferycznych otwartych, bo powietrze pobierane jest i usuwane kanałami z zewnątrz bezpośrednio do i z urządzenia. Jednak wywiew i kratka wentylacyjna do kotłowni przyda się i tutaj, gdyż w razie rozszczelnienia kotła, lżejszy od powietrza gaz będzie miał częściowe ujście. Ponadto wszystkie pomieszczenia tzw. „brudne” jak kotłownie, kuchnie, łazienki wymagają montażu kanałów wywiewnych i kratek wentylacyjnych, które usuwają powietrze z pomieszczeń czystych. Pamiętajmy jednak, że w pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi, które pobierają powietrze do spalania z pomieszczenia i mają grawitacyjne odprowadzanie spalin, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione. Zakazu nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.

Kotłownia w domu jednorodzinnym – jakie wytyczne?

Jaka więc kratka wentylacyjna do kotłowni z kotłem gazowym? W domach jednorodzinnych z kotłem gazowym o mocy cieplnej do 30 kW dla wentylacji naturalnej nawiewnej powinien znajdować się niezamykalny kanał nawiewny o przekroju poprzecznym minimum 200 cm² (przy mocy od 30 do 60 kW jest to już 300 cm2), którego dolną krawędź należy umieścić nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi. Dla instalacji wywiewnej kanały spalinowe powinny mieć otwór umieszczony możliwie blisko stropu. Wymiar kratki wentylacyjnej do kotłowni to co najmniej 14×14 cm, a wysokość posadowienia powinna zapewniać wymagane podciśnienie ciągu odpowiednie dla typu i mocy cieplnej urządzenia. Można stosować kratki wentylacyjne regulowane, ale takie, które nie ograniczają czasowo przekroju przepływowego o więcej niż 50%. W odniesieniu do kotłowni opalanych gazem płynnym nie ma przepisów ani norm określających przekrój kanałów wentylacyjnych. Przyjmuje się podobne dane, co w przypadku kotłów na gaz ziemny. W przypadku kotłowni z kotłami na paliwo stałe o mocy do 25 kW do zastosowań domowych także mowa o niezamykalnych kanałach nawiewnych o przekroju poprzecznym minimum 200 cm² i podobnych minimalnych wymiarach kratki wentylacyjnej 14x14cm, z maksymalną wysokością kanałów nawiewu 1 m od podłogi oraz kratkami wentylacyjnymi poniżej stropu.

Rodzaje kratek wentylacyjnych do kotłowni

Kratki wentylacyjne, które zastosujemy w kotłowni, powinny być wykonane z materiałów niepalnych, odpornych na wysokie temperatury i korozję, takie jak stal nierdzewna, która zapewnia dłuższą żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Kluczowe jest by były niezamykalne. Mogą być prostokątne, kwadratowe lub okrągłe, dopasowane średnicą do przekroju kanału (a nawet większe od niego dla pełnej przepustowości). Ciekawym przypadkiem jest kominek w domu, który można uznać za kotłownię z kotłem na paliwo stałe. Wymaga więc odpowiedniego systemu nawiewu i wywiewu powietrza ponad komin, osobnego kanału wentylacyjnego i odpowiedniego rodzaju kratek wentylacyjnych do kominka. W przypadku stosowania pełnej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją role kartek wentylacyjnych przejmują anemostaty. Jeśli naszym systemem grzewczym jest pompa ciepła, odpadają szczegółowe wytyczne dotyczące elementów wentylacji w kotłowni, gdyż jest to urządzenie bez paleniska, nie generuje spalin, najczęściej montowane w jednym z pomieszczeń w domu.

Kratki wentylacyjne do kotłowni w ofercie P.W.M. Vogler

Wybór odpowiedniej kratki wentylacyjnej do kotłowni jest kluczowym elementem zapewnienia bezpiecznego i efektywnego działania systemu grzewczego. Nie należy traktować tego zadania pochopnie. Pamiętaj, aby dokonać wyboru opartego na dokładnej analizie potrzeb wentylacyjnych i zawsze kierować się zasadami bezpieczeństwa oraz najlepszymi praktykami inżynieryjnymi. Pełną ofertę naszych kratek wentylacyjnych znajdziesz w sklepie on-line.

KONTAKT
Kontakt
Dane
kontaktowe

tel: (058) 531-96-91 / 604 983 529
e-mail: sklep@pwmvogler.pl

Adres

P.W.M "Vogler"
Tymawa 39c
83-140 Gniew
woj. pomorskie

Polityka prywatności
Regulamin

Najnowsze
posty

    *pola wymagane. Wysyłając zapytanie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem formularza. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Vogler.