P.W.M
P.W.M
VOGLER
VOGLER

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Produkcja Wyrobów Metalowych Handel Usługi Różne Tymawa 39 c,83-140 Gniew

 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą), lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) RODO,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów handlowych;

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Produkcja Wyrobów Metalowych Handel Usługi Różne przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KONTAKT
Kontakt
Dane
kontaktowe

tel: (058) 531-96-91 / 604 983 529
e-mail: sklep@pwmvogler.pl

Adres

P.W.M "Vogler"
Tymawa 39c
83-140 Gniew
woj. pomorskie

Polityka prywatności
Regulamin

Najnowsze
posty

  *pola wymagane. Wysyłając zapytanie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem formularza. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Vogler.